Dotacje dla przedszkoli - Podkarpackie

Na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych

Termin naboru: od 30.06.2023 do 14.07.2023

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

a)      dostosowanie/adaptacja pomieszczeń

b)     dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc  wychowania przedszkolnego;

c)      zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK, oprogramowania, itp.;

d)     zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi  dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią  i ogrodzeniem; 

e)     modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;

f)       zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci;

g)      inne wydatki,

Finansowanie w ramach projektu działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Poziom dofinansowania: 90%

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub skorzystaj z formularza kontaktowego!

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.